Welbevinden‎ > ‎

03 CLBElke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).

Een CLB kan helpen met:

  1. Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken ...
  2. Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze/richtingen, attesten en diploma's ...
  3. Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen ...
  4. Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Het CLB verbonden aan de PSD is het PCLB Limburg.

De contactgegevens van het PCLB Lmiburg:

Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
pclb@limburg.be
011 23 81 20

Je kunt ook chatten met het PCLB:
www.clbchat.be

In het schoolreglement kan u in de bijlagen meer informatie over de werking van het CLB vinden.