Welbevinden‎ > ‎

03 CLBElke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).

Een CLB kan helpen met:

  1. Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken ...
  2. Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze/richtingen, attesten en diploma's ...
  3. Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen ...
  4. Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Het CLB verbonden aan de PSSD Green High is het PCLB Limburg.

De contactgegevens van het PCLB Lmiburg zijn terug te vinden op de schoolwebsite.

In het schoolreglement kan u in de bijlagen meer informatie over de werking van het CLB vinden.