Tijdsplanning‎ > ‎

04 Vrije dagen"Vrij"

In de agenda "PLANNING" zijn alle schoolvakanties en verlofdagen van de leerlingen opgenomen.

Alle dagen waarop leerlingen niet op school moeten zijn, zijn gemarkeerd met het woord ‘vrij’. Een overzicht van alle vrije dagen krijgt men door de term ‘vrij ’ in te geven in de zoekbalk van deze agenda .

PLANNING

Pedagogische studiedag

Ieder schooljaar heeft een secundaire school recht op een pedagogische studiedag waarop alle personeelsleden zich bijscholen over een bepaald thema. De leerlingen zijn dan vrij.

Het tijdstip van de pedagogische studiedag is een jaar op voorhand te raadplegen in de agenda "PLANNING".

Facultatieve vrije dag

Een secundaire school mag zelf één schooldag van het schooljaar vrij kiezen als een vrije dag. Deze datum wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de schoolraad.

Uiteraard is de facultatieve vrije dag eveneens opgenomen in de agenda "PLANNING".