Tijdsplanning‎ > ‎

01 Schooljaar
Lesperiodes

Het schooljaar is ingedeeld in twee periodes:

  • periode 1 (P1):
    eerste schooldag van schooljaar tot kerstvakantie.
  • periode 2 (P2):
    eerste schooldag na kerstvakantie tot zomervakantie.

Op het einde van een periode volgt een cijferrapport met een bespreking hiervan tijdens  het oudercontact. Daarnaast zijn er nog oudercontacten voor de herfstvakantie en paasvakantie.

De lengte van een lesperiode bepaalt haar gewicht in de berekening van het vak- en jaartotaal.

Lessenrooster

Het lessenrooster lezen de leerlingen in hun digitale schoolagenda.

In de loop van het schooljaar kunnen er zich wijzigingen voordoen. Die wijzigingen verschijnen in de digitale schoolagenda.

Examenrooster doorstroming

Tweemaal per schooljaar, in december en juni, vinden de traditionele examens plaats. Het lessenrooster wordt dan vervangen door een examenrooster.