Tijdsplanning‎ > ‎03 Lessen‎ > ‎

01 DubbelurenWat

Een dubbeluur is een (klassiek) lesuur van 50 minuten dat voor hetzelfde vak wordt samen genomen in één blok van twee opeenvolgende lestijden van elk 50 minuten.

Waarom

In onze school streven we naar een minimumduur van 2 lestijden per week voor een vak. In plaats van een éénuursvak te spreiden over twee leerjaren, wordt dezelfde leerstof behandeld in één leerjaar met twee lesuren. Voor een leerjaar betekent dat minder vakken maar wel meer tijd per vak. Op het einde van een graad zijn dezelfde doelstellingen bereikt en op papier dezelfde tijd besteed maar in de praktijk ligt de leertijd hoger bij twee-uursvakken door de betere (les)organisatie.

Door de versnippering aan éénuursvakken tegen te gaan, kan de leerling beter focussen op minder vakken. Daarnaast verbetert de samenwerking tussen leerling en leraar: zij brengen samen meer tijd door voor hetzelfde vak.

Voordelen

Dubbeluren leveren een heleboel voordelen op voor leerling.

Minder stress
De lesdag met enkele lessen is rustiger in plaats van zeven of acht korte lessen.
Lichtere boekentas
Leerling moet lesmateriaal voor minder vakken meebrengen.
Beter contact met leraar
Langer samen met de leraar komt de relatie met de leerlingen erg ten goede.
Meer individuele aandacht/begeleiding
Leraar heeft meer tijd voor de leerlingen en even rustig bij een leerling gaan zitten die de stof moeilijk vindt.
Winnen van leertijd
Het verlies aan leertijd door tussen ieder lesuur van 50 minuten van lokaal en/of leraar te wisselen is indrukwekkend (zie afbeelding hieronder). Meer leertijd, betekent meer leerrendement.
Vlotte schoolorganisatie
Er gebeuren minder verplaatsingen in de gebouwen en de vaklokalen worden beter benut.
Onderwijskwaliteit
Veel nieuwe didactische werkvormen zijn niet of nauwelijks in lessen van vijftig minuten te proppen.
Bijvoorbeeld: eenvoudig groepswerk
Voordat de leerlingen in groepjes zijn gezet en de bedoeling is uitgelegd, gaat de bel alweer. Met een ‘lange’ les ontstaat een ander lespatroon met meer variatie en het gebruik van activerende werkvormen.

Met dubbeluren verbeteren wij verder ons onderwijs en leerrendement.