Tijdsplanning‎ > ‎

02 Lesdag en tijdsrasterTijdstip lessen

Zoals voorzien in het schoolreglement is de school open van 08:00 tot 16:30 behalve op woensdag tot 12:05.

Het schoolreglement voorziet ook de mogelijkheid om lessen op woensdagnamiddag te organiseren.

Naschoolse studie

Tijdens de normale openingsuren voorziet de school in opvang van iedere leerling. Ook al heeft een leerling geen les dan kan hij/zij in de studie blijven tot het sluitingsuur op 16:30 en op woensdag tot 12:05.

Tijdsraster

Het tijdsraster geeft weer wanneer de lessen plaatsvinden.

Afhankelijk van de studierichting (lessentabellen) zal een klas een vast aantal uren per week les hebben:

 • 32 lesuren per week:
  • tweede en derde graad: ASO en EM
  • tweede graad:METE
  • derde graad: STW en TW
  • specialisatiejaren 7BSO
 • 33 lesuren per week:
  • tweede graad STW en TW
 • 34 lesuren per week:
  • derde graad: BSO en MVT

De lessen eindigen om 15:40. Uiteraard met uitzondering van de studierichtingen die meer dan 32 lesuren per week hebben. Daarnaast kunnen bepaalde studierichtingen met 32 lesuren per week les hebben tot 16:30 indien er onvoldoende vak/praktijklokalen beschikbaar zijn.