Stage‎ > ‎

03 Voorbereiding op stage


Stage lopen is een eerste stap naar de arbeidsmarkt. De school voorziet hier bijkomende begeleiding van de leerling ter voorbereiding op de stage.

BSO-opleidingen

Infoavond: 4de jaar

Op het einde van het vierde jaar is er een infoavond voor leerlingen en ouders. Volgende thema’s komen hier o.a. aan bod:

  • het doel van de stage;
  • het zoeken naar een geschikte stageplaats;
  • het stagecontract;
  • de stagebegeleiding;
  • de verzekering;
  • de onkosten/vergoedingen;
  • de stage-evaluatie/het stagerapport.

Bedrijfsbezoek

De leerlingen van verzorging gaan op het einde van het vierde jaar op bezoek in een bedrijf uit hun sector. De leerlingen van centrale verwarming en houtbewerking gaan in het begin van het vijfde jaar tijdens een ‘introductiedag’ op bezoek in een bedrijf uit hun sector.

Lessen over stage: 4de en 5de jaar

Binnen de lessen PAV en praktijk worden leerlingen voorbereid op het contact leggen met stageplaatsen en omgaan met toekomstige collega’s en werkgever.

TSO-opleidingen

In het begin van het zesde jaar worden de leerlingen tijdens de praktijklessen voorbereid op hun stage. Dit gebeurt aan de hand van een stagehandleiding die specifiek is voor elke opleiding.