Stage‎ > ‎

03 Voorbereiding op stage


Stage lopen is een eerste stap naar de arbeidsmarkt. De school voorziet hier bijkomende begeleiding van de leerling ter voorbereiding op de stage.

BSO-opleidingen

Infoavond: 4de jaar

Op het einde van het vierde jaar is er een infoavond voor leerlingen en ouders. Volgende thema’s komen hier o.a. aan bod:

  • het doel van de stage;
  • het stagecontract;
  • de stagebegeleiding;
  • de verzekering;
  • de onkosten/vergoedingen;
  • de stage-evaluatie/het stagerapport.

Snuffelstage en bedrijfsbezoek

De leerlingen van voeding-verzorging gaan op het einde van het vierde jaar op snuffelstage.

De leerlingen van basismechanica en houtbewerking gaan op het einde van het vierde jaar op bedrijfsbezoek in één of meerdere bedrijven uit hun sector.

Lessen over stage: 4de en 5de jaar

Binnen de lessen PAV en praktijk worden de leerlingen voorbereid op het contact leggen met stageplaatsen en omgaan met toekomstige collega’s en werkgever. Ook worden er twee extra lessen gegeven door de stagebegeleider over stagebegrippen, veiligheid, procedures ...

TSO-opleidingen

In het begin van het zesde jaar worden de leerlingen tijdens de praktijklessen voorbereid op hun stage. Ook worden er twee extra lessen gegeven door de stagebegeleider over stagebegrippen, veiligheid, procedures ...