Stage‎ > ‎

09 Verzekeringen

Verzekeringen afgesloten door het schoolbestuur

Schoolverzekering

Deze is van toepassing voor de leerlingen op weg van en naar hun stageplaats.

Arbeidsongevallenverzekering

Deze dekt de schade wanneer de leerling een arbeidsongeval krijgt. Bij elk stagecontract is een document gevoegd dat ingevuld moet worden bij een eventueel arbeidsongeval.

Verzekering afgesloten door de stagegever

De stagegever verbindt zich ertoe, d.m.v. de stageovereenkomst, een verzekering ‘aanstellersaansprakelijkheid’ af te sluiten.