Stage‎ > ‎

05 Stageplaats


De leerling doet zelf een voorstel van stageplaats, maar de eindbeslissing ervan neemt de school in functie van het leerplan. Een uitzondering hierop is de opleiding verzorging. Hier beslist de school autonoom over de stageplaats.

Voorwaarden

De stageplaats:

  • moet sociale bijdrage betalen voor tenminste één persoon;
  • is bonafide en voldoet aan de wettelijke voorschriften;
  • stemt haar activiteiten af op de stagedoelstellingen;
  • heeft voldoende veilige en kwalitatieve uitrusting en apparatuur ter beschikking;
  • ligt binnen een straal van 25km rond de school om optimale stagebegeleiding te kunnen organiseren.

De stagementor:

  • krijgt voldoende tijd en ruimte voor de stagebegeleiding.

Afspraken voor verzorging

De school werkt samen met vaste stageplaatsen. De stagebegeleider verdeelt de leerlingen over deze plaatsen. De leerlingen krijgen twee weken de tijd om onderling te ruilen.