Stage‎ > ‎

05 Stageplaats


Verdeling stageplaatsen

De school beslist autonoom over de stageplaats en werkt samen met vaste stageplaatsen. De stagebegeleider verdeelt de leerlingen over deze plaatsen.

Voorwaarden

De stageplaats:

  • moet sociale bijdrage betalen voor tenminste één persoon;
  • is bonafide en voldoet aan de wettelijke voorschriften;
  • stemt haar activiteiten af op de stagedoelstellingen;
  • heeft voldoende veilige en kwalitatieve uitrusting en apparatuur ter beschikking.

De stagementor:

  • krijgt voldoende tijd en ruimte voor de stagebegeleiding.