Stage‎ > ‎

01 Stage: algemeen

Schoolvisie

Stage is een begeleid buitenschools leerproces dat gericht is op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes in een reële werksituatie en heeft tot doel om het onderwijs te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Het is een middel om leerplandoelstellingen te bereiken.

Stages zijn positief voor het leerproces:

  • ze helpen bij de beroepsoriëntatie en/of studiekeuze van leerlingen;
  • ze verhogen de motivatie door afwisseling tussen 'leren' en 'werken';
  • ze verhogen de zelfstandigheid van leerlingen en hun inzicht in eigen capaciteiten;
  • ze vergemakkelijken de overstap van school naar werk.

Doel stage

Beroepsoriënterende stage

Door de stage krijgen leerlingen van de doorstroomopleiding (EM) een realistische kijk op de inhoud van een job of functie in een bedrijf. Het moet hen helpen een juiste studiekeuze te maken in functie van de overstap naar hoger onderwijs.

Beroepsopleidende stage

De stage is voor leerlingen van de arbeidsmarktgerichte opleidingen (CVS, HTB, MVT, VZ, BS, VI en TBZ) een gelegenheid om reeds opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven. De stage bereidt de leerling beter voor op de arbeidsmarkt.

Verantwoordelijkheden

Leerling

De leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar leren op de stageplaats.

Stagebegeleider school

De stagebegeleider is een leerkracht van de school die de leerling op stage regelmatig bezoekt en die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de stagebeoordeling.

Aanspreekpunt stage (TA/TAC)

Voor vragen kunt u of uw kind terecht bij de TAC, mevrouw Marina Mertens.

Mentor stageplaats

De mentor is een werknemer van de stagegever die de leerling op de stageplaats begeleidt.