Stage‎ > ‎

01 Stage: algemeen

Schoolvisie

Stage speelt zich buiten de school af in een levensechte werksituatie. Het is een begeleid leerproces dat gericht is op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. Het is een middel om leerplandoelstellingen te bereiken. Stage wil het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar laten aansluiten.

Stages zijn positief voor het leerproces:

 • ze helpen bij de beroepsoriëntatie en/of studiekeuze van leerlingen;
 • ze verhogen de motivatie van de leerling door afwisseling tussen 'leren' en 'werken';
 • ze verhogen de zelfstandigheid van leerlingen;
 • ze bevorderen het inzicht van de leerlingen in hun eigen capaciteiten;
 • ze vergemakkelijken de overstap van school naar werk.

Wie gaat op stage?

Stages worden enkel in sommige studierichtingen van het vijfde, zesde of zevende specialisatiejaar georganiseerd. Voor onze school zijn dat:

 • 6 elektro-mechanica
 • 6 mechanische vormgevingstechnieken
 • 5 en 6 centrale verwarming en sanitaire installaties
 • 5 en 6 houtbewerking
 • 5 en 6 verzorging
 • 7 bijzondere schrijnwerkconstructies
 • 7 verwarmingsinstallaties HVAC
 • 7 thuis- en bejaardenzorg

Verantwoordelijkheden

Leerling

De leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar leren op de stageplaats. De leerling neemt de juiste werkattitudes aan en respecteert de afspraken die in de stageovereenkomst zijn opgenomen.

Stagementor stageplaats

De stagementor is een werknemer van de stagegever die de leerling op de stageplaats begeleidt.

Stagebegeleider school

De stagebegeleider van de school:

 • bezoekt regelmatig de leerling op stage;
 • gaat met de leerling en de stagementor in gesprek over de leervorderingen van de stagiair;
 • controleert het stageschrift;
 • draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stagebeoordeling.

Coördinatie stage

Mevrouw Hendrikx coördineert de stages op school. Bij haar kan je steeds terecht in geval van vragen.