Stage‎ > ‎

08 Inhaalstage


Niet gedane stagedagen als gevolg van een afwezigheid worden in principe altijd ingehaald. Inhaalstage wordt georganiseerd in overleg met de leerling-stagiair, de stagementor én de stagebegeleider. Dit kan plaatsvinden op woensdagnamiddag, op zaterdag of een lesvrije dag. Bij een tekort aan mogelijke inhaaldagen kunnen deze uitzonderlijk plaatsvinden tijdens een vakantieperiode.

Inhaalstage is niet nodig bij afwezigheid (tot een maximum van drie dagen) door overmacht vanuit de stageplaats. De school beslist of er overmacht is. Deze leerlingen moeten ook niet op school aanwezig zijn tenzij de leerling of zijn/haar ouders er zelf om verzoeken.

Blokstage

Blokstages worden chronologisch afgewerkt. De eerste stageperiode dient met andere woorden eerst afgewerkt te zijn alvorens de leerling kan overgaan naar de tweede stageperiode. Idem voor de tweede stageperiode. Dit wil zeggen dat het mogelijk is dat de derde stageperiode niet kan afgewerkt worden tijdens het normale schooljaar.

  • Er wordt pas een jaartotaal gegeven na het afwerken van de volledige stageperiode.
  • Wanneer een leerling-stagiair om dringende redenen zijn stage moet beëindigen, hetzij ontslag door het stagebedrijf, hetzij door een beslissing van de school, dan wordt het jaartotaal met 30% verminderd.