Stage‎ > ‎

02 Evaluatie stage

Tussentijdse en eindevaluatie

Tussentijdse evaluatie

Tijdens de stageperiode komt de stagebegeleider meermaals op stagebezoek. Er vindt een gesprek plaats met de leerling-stagiair en met de stagementor over de prestaties van de leerling-stagiair. De stagebegeleider noteert zijn bevindingen in het stage-evaluatiedocument. Ongeveer halfweg de stageperiode is er een tussentijdse evaluatie (behalve voor de doorstroomstudierichtingen).

Eindevaluatie

De eindevaluatie gaat door op het einde van de stageperiode. Ze is gebaseerd op de evaluatie van de stagebegeleider en de stagementor. Vorderingen t.o.v. de tussentijdse evaluatie worden besproken. De eindevaluatie wordt binnen de tien werkdagen met de leerling besproken. Op vraag van de leerling kan de stagementor hierbij aanwezig zijn.

Evaluatoren

Het stagecijfer wordt na onderling overleg door de stagementor en de stagebegeleider gegeven op basis van een voorgeschreven evaluatiedocument. Daarnaast evalueert de leerling-stagiair zichzelf om zijn gedrag bij te sturen.

De leerling-stagiair wordt beoordeeld op:

  • praktische kennis en vaardigheden: handigheid, nauwkeurigheid, vakkennis, tempo en veiligheid ... Dit kan verschillen naargelang de opleiding;
  • arbeidsattitudes;
  • stageschrift.

Evaluatie-instrument

De evaluatiedocumenten verschillen per opleiding.

Opleiding verzorging

Onze school werkt met het stage-evaluatiesysteem ‘Uniform’ dat alle Limburgse scholen met een zorgopleiding gebruiken.

Rapportering

Stagecijfer en aandeel in de totaalevaluatie

Voor BSO staat het vak 'stage' afzonderlijk op het rapport. Er worden tien punten voorzien per uur stage dat men per week krijgt.

Voor TSO is het een onderdeel van het vak praktijk. In de betreffende periode valt het praktijkcijfer uiteen in twee delen: praktijk en stage. Beide tellen voor elk de helft mee.

Gewicht per periode

Deze worden berekend in de 'lestabellen en evaluatie' en zijn te raadplegen op het digitaal schoolplatform.