Stage‎ > ‎

02 Evaluatie stage

Tussentijdse en eindevaluatie

Tussentijdse evaluatie

Tijdens de stageperiode komt de stagebegeleider meermaals op stagebezoek. Er vindt een gesprek plaats met de leerling-stagiair, de stagebegeleider en de stagementor over de prestaties van de leerling-stagiair. De stagebegeleider noteert zijn bevindingen in het stage-evaluatiedocument. De evaluatiedocumenten verschillen per opleiding. In de opleiding verzorging werkt onze school werkt met het stage-evaluatiesysteem ‘Uniform’. Alle Limburgse scholen met een zorgopleiding gebruiken dit systeem.

Tijdens de stageperiode is er een tussentijdse evaluatie (behalve voor de doorstroomstudierichtingen).

Eindevaluatie

De eindevaluatie gaat door op het einde van de stageperiode. Ze is gebaseerd op de evaluatie van de stagebegeleider, de stagementor en de leerling. Vorderingen t.o.v. de tussentijdse evaluatie worden besproken. De eindevaluatie wordt binnen de tien werkdagen met de leerling besproken. Op vraag van de leerling kan de stagementor hierbij aanwezig zijn.

Stagecijfer

Het stagecijfer wordt na onderling overleg door de stagementor en de stagebegeleider gegeven op basis van een voorgeschreven evaluatiedocument. Daarnaast evalueert de leerling-stagiair zichzelf om zijn gedrag bij te sturen.

De leerling-stagiair wordt beoordeeld op:

  • praktische kennis en vaardigheden: handigheid, nauwkeurigheid, vakkennis, tempo en veiligheid ...;
  • arbeidsattitudes;
  • het stageschrift.

Voor BSO staat het vak 'stage' afzonderlijk op het rapport. Er wordt een apart stagerapport voorzien.

Voor TSO is het een onderdeel van het vak praktijk. In de betreffende periode valt het praktijkcijfer uiteen in twee delen: praktijk en stage. Beiden tellen voor elk de helft mee.