Stage‎ > ‎

09 Arbeidsgeneeskundig onderzoek

Voor de interne en externe dienst preventie en bescherming (IDPB en EDPB) van het schoolbestuur zijn volgende leerling-stagiairs onderworpen aan een arbeidsgeneeskundig onderzoek:

  • 7VI en 7BS
    omdat zij méér dan 30 dagen blootgesteld zijn aan de risico’s van het vak;
  • 5VZ
    omdat zij in contact komen met risicogroepen (baby’s, bejaarden) én met voeding. Zij worden eveneens ingeënt volgens de vigerende regelgeving;
  • 6VZ en 7TBZ
    omwille van de jaarlijkse opvolging en herhaling van de inentingen.

Ook de leerling-stagiairs die niet in bovenvermelde groep vallen én waarvan de stagegever een arbeidsgeneeskundig onderzoek vraagt op basis van de risico-analyse van de werkpost moeten dit onderzoek ondergaan.

Deze onderzoeken worden door de school georganiseerd en vinden hoofdzakelijk plaats op school. De kosten worden gedragen door ons schoolbestuur.