Stage‎ > ‎

07 Afwezigheid

Bij iedere afwezigheid op stage verwittigt de leerling vóór de aanvang van de stage de:

  • stageplaats;
  • school: 011 35 04 21 (onthaal);
  • stagebegeleider: officieel verwittigen kan enkel telefonisch. Indien mogelijk liefst de dag voordien! Het telefoonnummer is terug te vinden op de stageovereenkomst. Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen, kan je uitzonderlijk verwittigen via een sms-bericht of kan je een bericht inspreken.

Afspraken bij afwezigheid op stage zijn te raadplegen in het stagereglement.

Een afwezigheid op stage wordt steeds gewettigd met een doktersattest.

Gmiste stagedagen als gevolg van een afwezigheid worden in principe altijd ingehaald. Inhaalstage wordt georganiseerd in overleg met de leerling-stagiair, de stagementor én de stagebegeleider. Dit inhaalmoment kan plaatsvinden op woensdagnamiddag, op zaterdag of een lesvrije dag. Bij een tekort aan mogelijke inhaaldagen kunnen deze uitzonderlijk plaatsvinden tijdens een vakantieperiode.

Inhaalstage is niet nodig bij afwezigheid (tot een maximum van drie dagen) door overmacht vanuit de stageplaats. De school beslist of er overmacht is. Deze leerlingen moeten ook niet op school aanwezig zijn tenzij de leerling of zijn/haar ouders er zelf om verzoeken.

Blokstages worden chronologisch afgewerkt. De eerste stageperiode dient met andere woorden eerst afgewerkt te zijn alvorens de leerling kan overgaan naar de tweede stageperiode. Idem voor de tweede stageperiode. Dit wil zeggen dat het mogelijk is dat de derde stageperiode niet kan afgewerkt worden tijdens het normale schooljaar.

  • Er wordt pas een jaartotaal gegeven na het afwerken van de volledige stageperiode.
  • Het jaartotaal voor stage wordt met 30% verminderd, wanneer een leerling-stagiair om dringende redenen zijn stage moet beëindigen, hetzij als gevolg van ontslag door het stagebedrijf, hetzij door een beslissing van de school.