Stage‎ > ‎

07 Afwezigheid

Bij iedere afwezigheid op stage verwittigt de leerling vóór de aanvang van de stage de:

  • stageplaats;
  • school: 011 35 04 21 (onthaal);
  • stagebegeleider: officieel verwittigen kan enkel telefonisch. Indien mogelijk liefst de dag voordien! Het telefoonnummer is te vinden op de stageovereenkomst. Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen kan je uitzonderlijk verwittigen via een sms-bericht of kan je een bericht inspreken.

Wanneer een leerling onwettig afwezig is op stage of wanneer hij/zij de stageplaats, de leraar en/of de school niet of laattijdig verwittigt van zijn/haar afwezigheid (ook bij ziekte), dan wordt dit in de stagebeoordeling bestraft. Ook andere sancties zijn mogelijk.