Smartschool‎ > ‎

06 Berichten



De school communiceert met ouders niet langer op papier maar digitaal via berichten!

Berichtensysteem

Het intern berichtensysteem is een veilige omgeving die enkel voor communicatie binnen de school gebruikt wordt. Virussen en spam zijn onmogelijk. Het school-adresboek is altijd up-to-date en berichten komen altijd aan en hebben automatisch een leesbevestiging.

Uw Smartschool-postbus

"Berichten" via de menuregel

Een co-account heeft een eigen Smartschool-postbus. Via deze postbus verstuurt de school naar u als ouder of omgekeerd. De berichtenmodule is te vinden in de menubalk onder “Berichten”.

Wij spreken van een persoonlijk bericht (PB) omdat een bericht verstuurd wordt naar een individuele gebruiker (of groep van gebruikers). Het bericht kan enkel door geselecteerde gebruikers gelezen worden.

  • Als ouder ziet u enkel de berichten die naar uw co-account zijn gestuurd en niet de berichten in de postbus van uw zoon/dochter.
  • In onze school is het de regel dat een personeelslid bij een bericht naar uw zoon/dochter u dit als co-account ook ontvangt.

Een bericht versturen

Werkwijze

Dat gaat eenvoudig als volgt:
  • Ga naar het berichtensysteem via de knop Berichten in de menubalk
  • Klik op het icoontje om een nieuw bericht op te stellen.
  • In het venster kiest u de bestemmelingen en tikt u het onderwerp in.

Ontvanger heeft hoofdaccount

Iedere leerling en personeelslid heeft een hoofdaccount. Standaard is het tabblad "Hoofd-accounts" actief: u kan daar leerlingen of personeelsleden intikken of selecteren.

Hoofdaccount selecteren

Ontvanger heeft co-account

Voor een bericht naar een co-account (= ouder,begeleider van een leerling)? Kies dan het tabblad "Co-accounts".

Co-account selecteren

Berichten als mail ontvangen

Wijzigingen in Smartschool die u belangrijk vindt, kan u ook op uw e-mailadres ontvangen.

Voor persoonlijke berichten is deze optie handig omdat het uitermate belangrijk dat u als ouder niets mist bv. een brief over een studiereis.

Hoe u dit instelt, is te lezen in de handleiding van Smartschool.

Meer info over berichten

Als u aangemeld bent, vindt u in de handleiding van Smartschool (toegankelijk voor alle aangemelde gebruikers) alle info over werken met berichten.