Schoolkosten‎ > ‎

01 Uitgaven voor leerlingenWaarom schoolkosten

De lessen in het secundair onderwijs zijn gratis.

Om de lessen te kunnen volgen, zijn er evenwel de kosten voor o.a. boeken, leermiddelen en schoolactiviteiten waarmee de school de eindtermen nastreeft. Deze kosten staan beschreven in de bijdrageregeling die deel uitmaakt van het schoolreglement. In het schoolreglement staat ook wanneer ouders de school terugbetalen voor deze kosten. Dat gebeurt gespreid over het schooljaar in drie schoolrekeningen.

Het gaat om uitgaven die de school maakt opdat een leerling beschikt over:

De school streeft naar kostenbeheersing en transparantie over deze kosten. Dit doen we door onze ouders maximaal te informeren over al deze kosten.

Contactpersoon

Voor individuele en/of discrete vragen
kan u zich als ouder rechtstreeks wenden tot:

adjunct-directeur Peter Vandenbroeck:

Het schoolsecretariaat beheert de schoolrekeningen. Bij vragen over de schoolrekening van uw zoon/dochter contacteert u Christel Coenegrachts: