02 LeermiddelenLeermiddelenlijst per klas

Per klas bestaat een lijst met alle benodigde leermiddelen afhankelijk van de gekozen studierichting.

Aankoopverplichting?

De leermiddelen zijn

  1. verplicht aan te kopen in de school (vb. LO-shirt);
  2. zelf extern aan te kopen, maar voldoen aan de gevraagde minimumeisen (vb. veiligheidsschoenen).