01 BoekenregelingKoopboeken

Koopboeken worden worden door de ouders zelf besteld en betaald aan een extern boekenleverancier. De school komt hier niet in tussen. Ze zorgt enkel dat de externe leverancier de boekenlijst per klas ontvangt. Het is geen verplichting voor de ouders om bij deze externe leverancier te kopen zolang de leerling maar de juiste boeken heeft bij de start van het schooljaar.

Koopboeken blijven eigendom van de leerling en hun gebruiksduur kan langer dan één jaar zijn (bv. een atlas).

Huurboeken

Sommige handboeken koopt de school zelf aan en verhuurt ze vervolgens door voor een deel van het aankoopbedrag. Zodoende moet een ouder niet het boek aankopen en de volle prijs ervan betalen.

De school kan uiteraard enkel huurboeken aanbieden/hergebruiken, indien er niet in geschreven wordt door de leerling en indien hij geen abnormale schade aan een huurboek aanbrengt.

Boekenlijst per klas

Voor elke klas wordt er een boekenlijst opgesteld. Deze lijst wordt samengesteld door de vakleraren.