Participatie‎ > ‎

02 SchoolraadWat

De schoolraad is in Vlaanderen een officieel orgaan dat in praktisch elke school bestaat. De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 4 geledingen:

  • de ouders, afgevaardigd vanuit de ouderraad;
  • de personeelsleden van de school, afgevaardigd vanuit de pedagogische raad;
  • de leerlingen, afgevaardigd vanuit de leerlingenraad;
  • de lokale gemeenschap. Het betreft hier vertegenwoordigers uit de omgeving van de school, zoals een vertegenwoordiger van het bestuur van de gemeente, van jeugdbewegingen of het lokale verenigingsleven.

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren op school, waarvoor het Provinciebestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

De directeur of zijn vertegenwoordiger is altijd aanwezig bij de vergaderingen. Zelf is hij geen lid van de schoolraad.

De Provinciale School heeft één schoolraad.

Lid worden

Lid worden gebeurt door afvaardiging uit één van de drie participatieorganen: leerlingenraad, ouderraad en pedagogische raad.
De leden die de lokale gemeenschap vertegenwoordigen, worden uitgenodigd om lid te worden van de schoolraad.