Participatie‎ > ‎

04 Ouderraad

Geïnteresseerd? U kan u melden als lid of helpende hand via:Doel ouderraad

De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op school en thuis. 

Deze raad organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerhande schoolinitiatieven. 

Met de opbrengst van die activiteiten wordt tussen gekomen in de schoolkosten van iedere leerling. 

Het oudercomité duidt de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad aan.

Activiteiten

Momenteel zijn er geen activiteiten gepland omwille van corona.

Documenten

De diverse documenten van de ouderraad zoals de verslagen zijn hieronder te raadplegen.