Participatie‎ > ‎

03 LeerlingenraadWat

De leerlingenraad is een adviesorgaan dat de mening van de leerlingen vertolkt. Hij houdt zich bezig met alle aspecten van ‘het leerling zijn’ op school. Ook probeert de leerlingenraad het naar school gaan aantrekkelijker te maken. De leerlingenraad kiest de afgevaardigden van de leerlingen in de schoolraad.

Documenten

De diverse documenten van de leerlingenraad zoals de verslagen ... zijn hieronder te raadplegen.

Leden

Bij de start van het schooljaar worden de leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan de leerlingenraad. Leerlingen kunnen op vrijwillige basis lid worden om zich in te zetten voor de belangen van alle leerlingen.

Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad engageren zich tot de wekelijkse vergaderingen en tot het mee organiseren van een aantal schoolse activiteiten. De leerlingenraad zet zich ook in voor OXFAM.

De school ondersteunt de leerlingen die zich willen inzetten voor de leerlingenraad op materieel vlak en voorziet ook een begeleider. Dit engagement is immers een leerproces.

Werking

Overleg

Jaarlijks zijn minstens volgende inspraakmogelijkheden vastgelegd:

 1. wekelijks overleg samen met de leerlingenraadbegeleider.
 2. afvaardiging naar de drie schoolraden per schooljaar.

Daarnaast komt de leerlingenraad samen op eigen initiatief.

Jaarlijkse activiteiten

De leerlingenraad heeft, naast éénmalige acties, ook jaarlijks terugkerende activiteiten voor de leerlingen:

 1. september: 
 2. oktober: dag van de jeugdbeweging
 3. november: Fairtradeday@school
 4. december:
 5. januari: VSK-dag
 6. februari: PSSD-Soirée
 7. maart: leerlingenraad in actie
 8. april: openschooldag
 9. mei:
 10. juni: eindejaarsafsluiter voor de leden