Participatie‎ > ‎

01 Participatieve schoolcultuur

Onze school is een leer- en leefgemeenschap van leerlingen, personeel, ouders en stakeholders. Al deze groepen moeten invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Voor iedere partij:

  • leerling,
  • personeelslid,
  • ouder,
  • lokale gemeenschap
moet er de mogelijkheid zijn om:
  • zelf beleidsvoorstellen te doen;
  • vragen te stellen over het gevoerd beleid.

In de school zijn de volgende formele participatieorganen actief:

  1. schoolraad,
  2. leerlingenraad,
  3. ouderraad,
  4. pedagogische raad.