Participatie‎ > ‎

05 Pedagogische Raad

De personeelsleden van de school verkiezen hun afvaardiging in de Pedagogische Raad. Zij bespreken organisatorische en onderwijskundige zaken waarover ze dan een advies geven aan de directie van de school.

De directeur of een vertegenwoordiger van de directie is altijd aanwezig, maar hij is geen lid van de pedagogische raad. Wikipedia geeft meer informatie over de werking en bevoegdheden van de pedagogische raad of contacteer de directeur.

Binnen de Provinciale School hebben zowel de eerste graad en de bovenbouw een eigen pedagogische raad.