07 Schriftelijke presentatie - taalWat

De leerling moet een geschreven neerslag maken van zijn activiteiten en resultaten. De taal is met andere woorden het instrument waarmee hij de inhoud van zijn GIP communiceert. Logischerwijs behoort de kwaliteit van zijn schriftelijke communicatie tot de onderdelen van de GIP waarop de leerling beoordeeld zal worden.

Waarom

De school hecht een groot belang aan een grondige en foutloze beheersing van de moedertaal. Nederlands is voor de leerling immers niet enkel een schoolvak, maar ook een instrument om zich vlot te kunnen bedienen in de maatschappij, op de arbeidsmarkt en tijdens verdere studies. Door Nederlands een aandeel in de geïntegreerde proef te geven, kunnen we bovendien een aantal leerplandoelstellingen van de vakken PAV (BSO) en Nederlands (TSO) behalen.

Wanneer

De evaluatie zal gebeuren tijdens het schooljaar (proces) en na de oplevering van de definitieve GIP-site (product).

Aandeel in GIP-evaluatie

Het gewicht van dit onderdeel is te raadplegen op 02 Evaluatie.

Opdrachten en evaluatie

De specifieke opdrachten met evaluatiecriteria en de bijbehorende punten zijn beschikbaar in de Smartschoolcursus "1 geïntegreerde proef".