06 PeerevaluatieWat

De school gebruikt peerevaluatie om de samenwerking tussen de leerlingen te evalueren.De leerling werkt tijdens het GIP-proces samen met andere groepsleden aan dezelfde groepsopdracht. Om de prestaties binnen de groep in kaart te brengen, wordt het gedrag van ieder groepslid beoordeeld op basis van volgende aspecten:

 • inbreng
  doet het groepslid voorstellen?
 • engagement
  neemt het groepslid verantwoordelijkheid voor bepaalde taken?
 • rekening houden met de mening van een ander
  luistert het groepslid naar de voorstellen van een ander en houdt hij/zij er rekening mee?
 • afspraken nakomen
  komt het groepslid zijn/haar afspraken na?
 • feedback geven
  vertelt het groepslid op een open en constructieve manier wat hij/zij denkt over het functioneren van een ander, zowel positieve punten (complimenten geven) als verbeterpunten (wat kan een ander terecht beter doen)?

Waarom

Als leerlingen samenwerken in een groep dan leveren ze een groepsprestatie/-product af. In regel leidt dit tot een groepsresultaat m.a.w. ieder groepslid ontvangt hetzelfde cijfer nl. het cijfer van het groepswerk. Uit ervaring blijkt dat slechte samenwerking tussen groepsleden aanleiding geeft tot onvrede en klachten nadat het groepscijfer of het eindcijfer van de GIP is bepaald. Met deze evaluatie willen we:

 1. problematisch functioneren van een groepslid vroegtijdig detecteren;
 2. aantoonbare metingen hebben van de samenwerking tijdens het proces.

Indien een probleem, bv meeliften, niet naar boven komt bij de peerevaluatie, kan dit achteraf ook niet worden ingeroepen als een probleem bij de groepsbeoordeling.

Wanneer

De peerevaluatie wordt, op initiatief van de peerevaluator, minstens éénmaal per lesperiode afgenomen.

Bijkomende peerevaluaties, zeker bij vermoeden van problematische groepswerking, worden door de GIP-begeleiders beslist.

Aandeel in GIP-evaluatie

Het gewicht van dit onderdeel is te raadplegen op 02 Evaluatie.

Opdrachten en evaluatie

De specifieke opdrachten per periode met evaluatiecriteria en de bijbehorende punten zijn beschikbaar in de Smartschoolcursus "1 geïntegreerde proef".