10 VerdedigingWat

De presentatie en verdediging van het werkstuk en de GIP-site voor een jury is de eindfase van de GIP. Het is de bedoeling dat de leerling gebruik maakt van didactische hulpmiddelen om zijn verhaal te ondersteunen.

Waarom

Tijdens de presentatie kan de leerling dieper ingaan op de inhoud van zijn GIP. Het voorbereiden van een presentatie over een eigen werkstuk en het beantwoorden van vragen van de jury zet aan tot kritisch nadenken over het doorlopen proces en het afgeleverde eindproduct.

Wanneer

De presentatie en de verdediging vinden plaats in juni. De exacte datum is steeds terug te vinden in de PSSD-planning.

Aandeel in GIP-evaluatie

Het gewicht van dit onderdeel is te raadplegen op 02 Evaluatie.

Opdrachten en evaluatie

De specifieke opdrachten met evaluatiecriteria en de bijbehorende punten zijn beschikbaar in de Smartschoolcursus "1 geïntegreerde proef"