05 LogboekWat

Het logboek is een registratiemiddel voor leerlingenactiviteiten.

Hierin worden door de leerlingen alle taken genoteerd: deeltaken, persoonlijke reflecties, problemen, obstakels, positieve ervaringen, werkpunten … De leraar noteert in dit logboek feedback, tips, bijsturingen ... Het is een onderdeel van de evaluatie.

Waarom

Het logboek is een hulpmiddel om het eindwerk te schrijven. Het geeft een globaal beeld van het verloop en de vorderingen van de GIP voor alle betrokken partijen (leraren, externe deskundigen, medeleerlingen).

Wanneer

Het logboek wordt regelmatig doorheen het schooljaar geëvalueerd op afgesproken tijdstippen.

Aandeel in GIP-evaluatie

Het gewicht van dit onderdeel is te raadplegen op 02 Evaluatie.

Opdrachten en evaluatie

De afspraken voor de evaluatie van het logboek zijn beschikbaar in de Smartschoolcursus "1 geïntegreerde proef".