02 Evaluatie GIPProces- en productevaluatie

De leerling legt een hele weg af vanaf de keuze van het onderwerp tot het uiteindelijke eindresultaat van de GIP.

De evaluatie van de GIP bestaat dan ook uit:

1 Procesevaluatie

Dit is de evaluatie van de opdrachten tijdens het schooljaar van de weg naar het eindproduct. De onderdelen zijn:

 1. de deelopdrachten;
 2. het logboek;
 3. de peerevaluatie;
 4. de schriftelijke presentatie - taal.

Gespreid over het schooljaar zal de leerling voor elk van bovenstaande onderdelen opdrachten krijgen waarop hij beoordeeld wordt.

2 Productevaluatie

Dit is de evaluatie van het eindproduct op de jurydag in juni. De onderdelen zijn:

 1. de GIP-site;
 2. praktijk en/of werkstuk;
 3. de verdediging;
 4. de schriftelijke presentatie - taal.

Jaartotaal GIP

De onderdelen van de proces- en productevaluatie hebben een vastgelegd gewicht in het jaartotaal GIP terug te vinden in onderstaande tabel:

Puntenverdeling jaartotaal GIP

proces product jaartotaal
onderdelen schooljaar jurydag gewicht aandeel
1 deelopdrachten 50 0 50 50,00%
2 logboek 10 0 10 10,00%
3 peerevaluatie 5 0 5 5,00%
4 schriftelijke presentatie - taal 8 2 10 10,00%
5 eindwerk GIP-site 0 5 5 5,00%
6 praktijk en/of werkstuk 0 10 10 10,00%
7 verdediging 0 10 10 10,00%
jaartotaal 73 27 100
% jaartotaal 73,00 % 27,00%
100,00%

Welke vakken deelnemen per opleiding en het gewicht ervan kan u hier bekijken.

Het jaartotaal van de GIP, nodig om te komen tot de eindbeslissing of een leerling slaagt, wordt opgemaakt nadat alle opdrachten (proces) en de jurydag (product) zijn afgesloten.

Het jaartotaal van de GIP is een onderdeel van het proces-verbaal van de GIP-jury.

Puntenadministratie en rapportering

De (tussentijdse) resultaten van diverse GIP-evaluaties worden geregistreerd in het Skore-puntenboek van de leerling samen met de vakken. Er wordt geen tussentijds GIP-rapport opgemaakt aan het einde van de lesperioden P1 en P2.

Gevolgen niet respecteren deadline

Iedere GIP-opdracht heeft een deadline. Wanneer deze deadline niet gehaald wordt, verliest de leerling punten volgens deze schaal:

 • één werkdag te laat: 20 % puntenverlies;
 • tot en met de vijfde werkdag te laat: 50 % puntenverlies;
 • meer dan vijf werkdagen te laat: 100 % puntenverlies;

Een leerling die te laat is, moet zelf d.m.v. een persoonlijk bericht via Smartschool de betrokken leraar op de hoogte brengen wanneer de opdracht wel klaar is.

Indien de leerling de opgelegde opdracht niet afgeeft voor 1 juni, dan verliest hij alle punten voor het onderdeel '7 de mondelinge presentatie en verdediging' (zie tabel hierboven).

Een ongewettigde afwezigheid op de jurydag leidt tot een nulquotering voor ieder onderdeel (product) dat op de jurydag beoordeeld wordt.

Eindbeslissing GIP

Op het einde van het schooljaar wordt er een proces-verbaal opgemaakt waarop het al dan niet slagen voor de GIP wordt vermeld: de eindbeslissing GIP. Dit document wordt door al de juryleden ondertekend. Het niet-slagen wordt gemotiveerd.