04 DeelopdrachtenWat

De GIP-leraren begeleiden de leerlingen door deelopdrachten te geven. Het zijn stappen o.d.v.v. een tussenopdracht die de leerling leiden tot de realisatie van de GIP. Deelopdrachten zijn de rode draad in het GIP-proces van de leerling.

Een deelopdracht wordt gedefinieerd voor een technisch of praktisch vak.

Voor elke deelopdracht omschrijft de GIP-leraar nauwkeurig:

  • het doel en opdracht: opdrachtomschrijving;
  • wat er verwacht wordt van de leerling: evaluatiecriteria;
  • de punten die de leerling kan verdienen.

Waarom

Het realiseren van een GIP stelt zich als een complex probleem (onderzoeksvraag/werkstuk) dat de leerling moet oplossen. De probleemaanpak is die van de "verdeel en heers"-strategie. De leerling splitst het probleem op in meerdere deelproblemen die hij achtereenvolgens, en veelal onafhankelijk, van elkaar oplost. Vervolgens combineert de leerling de deeloplossingen tot een oplossing voor het complex probleem dat de GIP was.

Wanneer

Het werken aan de GIP wordt gespreid over het schooljaar. Deelopdrachten moeten zowel thuis als op school gerealiseerd worden.

Aandeel in GIP-evaluatie

Het gewicht van dit onderdeel is te raadplegen op 02 Evaluatie

Opdrachten en evaluatie

De specifieke opdrachten met evaluatiecriteria en de bijbehorende punten zijn beschikbaar in de Smartschoolcursus "1 geïntegreerde proef"