08 De GIP-siteWat

De geïntegreerde proef wordt uitgewerkt onder de vorm van een website, de GIP-site van de leerling.

De leerling publiceert al zijn tussen- of deelproducten op zijn eigen website. Hierdoor wordt het proces dat de leerling doormaakt concreet zichtbaar. Op de voorziene deadline wordt de website opgeleverd. De opgeleverde GIP-site van de leerling is zijn eindproduct(-werk).

Met de GIP-site verdedigt de leerling zich tegenover de GIP-jury.

Waarom

De leerlingen leert, met behulp van technologie, eigen inhoud te delen op een gebruiksvriendelijke wijze met een groot publiek.

Doordat de GIP een website is, wordt de GIP een multimediaal product dat gemakkelijk online gedeeld kan worden. Daarnaast heeft een website duidelijke ecologische en economische voordelen conform onze schoolvisie.

Wanneer

In het begin van het schooljaar bakent de leerling de onderzoeksvraag/keuze van het onderwerp af. Gedurende het hele schooljaar werkt hij aan zijn website. Het product wordt geëvalueerd na de oplevering van de definitieve GIP-site.

Aandeel in GIP-evaluatie

Het gewicht van dit onderdeel is te raadplegen op 02 Evaluatie.

Opdrachten en evaluatie

Bij het begin van het schooljaar krijgt de leerling een modelsite aangereikt. Deze site bouwt de leerling uit in de loop van het schooljaar naarmate de GIP meer vorm krijgt. Deze site bevat alles m.b.t. de GIP waarmee hij de jury op de verdediging wil overtuigen.

Op de voorziene deadline moet de GIP-site af zijn:

  • vrijdag 5 juni 2020 om 12.00u

Na de deadline wordt de GIP-site gedeeld met de juryleden voor de verdediging.

De GIP-site wordt ook geëvalueerd, de evaluatiecriteria en de bijbehorende punten zijn beschikbaar in de Smartschoolcursus "1 geïntegreerde proef".