6VZ - verzorging

Verloop van de jurydag

De klas werd ingedeeld in groepjes. De groepjes komen achtereenvolgens aan bod. Elk groepje geeft eerst een presentatie van de workshop ‘aangepaste activiteit op maat van de jonge zorgvrager’. Vervolgens is er de gelegenheid tot vraagstelling. Deze workshop werd vooraf reeds uitgevoerd op stage.
Verder geeft elk lid van dit groepje individueel een presentatie over zijn proef ‘aangepaste zorg op maat van de oudere zorgvrager’. Vervolgens is er mogelijkheid tot vraagstelling. Ook deze proef werd reeds uitgevoerd op stage. Nadien volgt een nabespreking met evaluatie door de juryleden.
Ook de opbouw en de inhoud van de GIP-site worden geëvalueerd.

s’ Middags is er een lunch voorzien. Afhankelijk van de grootte van de klas gaat de voorstelling en verdediging in de namiddag verder.