7VI - verwarmingsinstallaties

Verloop van de jurydag

Eerst worden de opstellingen (ventilatiesysteem, warmtepomp of opstelling met zonne-energie) kort overlopen en besproken zonder leerlingen. De leerlingen komen individueel aan bod en gaan eerst naar het theorielokaal waar ze d.m.v. een presentatie zichzelf voorstellen, de aanpassing van het bestaande plan (van het 6de jaar) motiveren en hun proefopstelling toelichten. Daarna is er mogelijkheid tot vraagstelling.
Vervolgens gaan ze samen met hun juryleden naar de praktijkruimte. Hier stelt de leerling zijn opstelling voor met de nodige technische informatie. Vervolgens is er de mogelijkheid tot vraagstelling met aansluitend een nabespreking en evaluatie.
Ook de opbouw en de inhoud van de GIP-site worden geëvalueerd.

s’ Middag is er een lunch voorzien. Afhankelijk van de grootte van de klas gaat de voorstelling en verdediging in de namiddag verder.