7TBZ - thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Verloop van de jurydag

Elke leerling geeft individueel een voorstelling van het woonzorgcentrum en de hem/haar toegewezen zorgvrager met o.a. een analyse van het voedingspatroon en de reminiscentie activiteit (reminiscentie is een vorm van hulpverlening waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat). De bijbehorende praktische proef werd reeds uitgevoerd op stage.
Vervolgens is er de mogelijkheid tot vraagstelling met aansluitend een nabespreking en evaluatie.
Ook de opbouw en de inhoud van de GIP-site worden geëvalueerd.

s’ Middags is er een lunch voorzien. Afhankelijk van de grootte van de klas gaat de voorstelling en verdediging in de namiddag verder.