6STW - sociale en technische wetenschappen

De GIP wordt uitgebouwd rond de drie pijlers van de opleiding STW, namelijk:

  • natuurwetenschappen
  • technische wetenschappen
  • sociale wetenschappen

Natuurwetenschappen

De wetenschappelijke pijler bestaat uit twee grote onderdelen:

  1. een studie in het kader van de natuurwetenschappelijke vakken (biologie, chemie, fysica of aardrijkskunde)
  2. een studie binnen het vak labo natuurwetenschappen

De invulling van beide onderdelen is gericht op het beantwoorden van de wetenschappelijke onderzoeksvraag.

Technische wetenschappen

De technische pijler bestaat uit twee onderdelen:

  1. technische wetenschappen praktijk
  2. technische wetenschappen theorie

Sociale wetenschappen

Voor het vak sociale wetenschappen onderzoeken de leerlingen een vooropgestelde onderzoeksvraag. Na een literatuurstudie, gaat de leerling zelf een aantal onderzoeksmethoden voorbereiden, toepassen en verwerken. Hierna formuleert de leerling een antwoord op de onderzoeksvraag.

Verloop van de jurydag

De leerlingen presenteren per groep van 2 of 3 hun GIP-realisatie met afwisselend het eigen bereid hapje, gelinkt aan het GIP-onderwerp. Na de presentatie bevraagt de jury elk groepslid over de inhoud van de GIP. Daarna wordt de opbouw en de inhoud van de GIP-site door de juryleden beoordeeld.

Op het einde volgt een nabespreking van alle groepen en de ondertekening van de eindbeoordelingen door de juryleden.