6MVT - mechanische vormingstechnieken

Verloop van de jurydag

De verdediging wordt ingeleid met het tonen van het vervaardigd werkstuk. Via een doorschuifsysteem komen de leerlingen individueel op gesprek bij telkens 2 juryleden. De leerlingen worden ondervraagd over hun werkstukken, tekeningen en opdrachten die terug te vinden zijn op hun GIP-site. De kennis over de volledige leerstof van hun opleiding wordt getoetst vermits al deze technieken betrekking hebben op de geïntegreerde proef.
Ook de opbouw en de inhoud van de GIP-site worden geëvalueerd.

Nadat alle leerlingen aan bod zijn geweest volgt er een nabespreking van de volledige klas en de ondertekening van de eindbeoordelingen.

s’ Middags is er een lunch voorzien. Afhankelijk van de grootte van de klas gaat de voorstelling en verdediging in de namiddag verder.