6HTB - houtbewerking

Verloop van de jurydag

Ter inleiding bekijkt de jury al de werkstukken en worden deze kort besproken zonder leerlingen.
Nadien volgt de individuele verdediging door elke leerling. De jury controleert en bespreekt het werkstuk met de leerling en er is mogelijkheid tot vraagstelling.

Volgende onderdelen komen aan bod:

  • maatvoering
  • ergonomie
  • afwerking
  • uitvoering
  • bevestigingssystemen
  • keuze van materiaal
  • beslag

Ook de opbouw en de inhoud van de GIP-site worden geëvalueerd.

s’ Middags is er een lunch voorzien. Afhankelijk van de grootte van de klas gaat de individuele verdediging in de namiddag verder.

Na elke leerling wordt er een korte samenvatting gegeven, geëvalueerd en genoteerd. Nadat alle leerlingen aan bod zijn geweest volgt er een nabespreking van de volledige klas en de ondertekening van de eindbeoordelingen.