6EM - elektro-mechanica

Verloop van de jurydag

De leerlingen stellen zichzelf en hun GIP-opdracht per twee voor door middel van een presentatie en tonen de werking van hun GIP realisatie.
Vervolgens worden ze gedurende een 15-tal minuten individueel ondervraagd door de jury waarbij ze hun inzicht in hun GIP-opdracht aantonen.
Ook de opbouw en de inhoud van de GIP-site worden geëvalueerd.

Nadat alle leerlingen aan bod zijn geweest volgt er een nabespreking van de volledige klas en de ondertekening van de eindbeoordelingen.

s’ Middags is er een lunch voorzien.