6CVS - centrale verwarming en sanitaire installaties

Verloop van de jurydag

Eerst worden de opstellingen (montage van een verwarmingselement en van een sanitair toestel) kort overlopen en besproken zonder leerlingen.
De leerlingen komen individueel aan bod. Ze gaan eerst naar het theorielokaal waar ze d.m.v. een presentatie zichzelf voorstellen, het bouwkundig plan bespreken en de uitwerking van het verwarmingssysteem toelichten. Daarna is er mogelijkheid tot vraagstelling.
Nadien gaan ze samen met hun juryleden naar de praktijkruimte. Hier stelt de leerling mondeling zijn opstelling voor met de nodige technische informatie. Vervolgens is er de mogelijkheid tot vraagstelling met aansluitend een nabespreking en evaluatie.
Ook de opbouw en de inhoud van de GIP-site worden geëvalueerd.

s’ Middags is er een lunch voorzien. Afhankelijk van de grootte van de klas gaat de voorstelling en verdediging in de namiddag verder.