7BS - bijzondere schrijnwerkconstructies

Verloop van de jurydag

Ter inleiding bekijkt en bespreekt de jury eerst het klassikaal werkstuk zonder de leerlingen. Nadien volgt de individuele verdediging door elke leerling.

Volgende onderdelen komen aan bod:

  • voorstelling van zijn/haar opdracht
  • controle en bespreking van de opdracht (tekening, werkvolgorde, afwerking, uitvoering)
  • vragen van de jury / antwoorden van de leerling
  • nabespreking en individuele beoordeling GIP-site

s’ Middags is er een lunch voorzien. Afhankelijk van de grootte van de klas gaat de individuele verdediging in de namiddag verder.

Nadat alle leerlingen aan bod zijn geweest volgt er een nabespreking van de volledige klas en de ondertekening van de eindbeoordelingen.