6TW - techniek wetenschappen

De GIP wordt uitgebouwd rond de vier pijlers van de opleiding TW, namelijk:

  • toegepaste chemie
  • toegepaste fysica
  • engineering
  • toegepaste biologie

De leerlingen werken voor hun GIP-opdracht rond een wetenschappelijke onderzoeksvraag/probleemstelling. Deze onderzoeksvraag wordt vanuit de 4 pijlers bestudeerd door een grondige literatuurstudie. Vervolgens wordt er een experiment opgesteld en uitgevoerd volgens de OVUR-methode. De resultaten van het experiment worden achteraf verwerkt. Hiermee formuleren de leerlingen een antwoord op hun onderzoeksvraag/probleemstelling.

Verloop van de jurydag

In de voormiddag brengen de leerlingen per groep van 2 of 3 leerlingen verslag uit over hun GIP-opdracht. De onderzoeksresultaten en conclusies worden door de verschillende groepen op een zelfgekozen en creatieve manier voorgesteld. Vervolgens worden ze gedurende een 15-tal minuten ondervraagd door de jury waarbij ze hun inzicht in hun GIP-opdracht aantonen. Ook de inhoud van de GIP-site wordt geëvalueerd.

Nadat alle leerlingen aan bod zijn geweest, volgt er een nabespreking van de volledige klas en de ondertekening van de eindbeoordelingen.

s’ Middags is er een lunch voorzien.