11 De GIP jury

Samenstelling jury

De wetgeving bepaalt dat er minimum 1 extern jurylid aanwezig moet zijn. Er mogen nooit meer externe dan interne leden in de jury zitten.

Interne leden

Dit zijn:

  • leraren die deelopdrachten geven m.u.v. de taalleraren;
  • personeelsleden die op basis van hun deskundigheid advies verlenen m.b.t. de GIP-beoordeling.

Externe leden

Dit zijn mensen van het werkveld en/of het bedrijfsleven. De school kiest de externe juryleden o.b.v. hun praktische ervaring met de beroepscompetenties van de studierichting én hun engagement.

Activiteiten

Deze zijn:

  • feedback geven en bijsturen van het proces met tussentijdse evaluaties;
  • GIP beoordelen op basis van vooraf opgestelde evaluatiedocumenten;
  • feedback geven aan de leerlingen over de eindevaluatie (productevaluatie);
  • gemotiveerd advies geven aan de delibererende klassenraad.