03 BegeleidingFuncties

De leerlingen kunnen rekenen op de steun van diverse leraren die elk een functie hebben in het GIP-proces. De leraren zijn tegelijkertijd ook evaluator voor de diverse GIP-opdrachten.

De leraar met de functie van deelopdrachtgever is ook steeds logboekevaluator voor zijn vak.

Functieverdeling per GIP-groep