Evaluatie‎ > ‎

03 Verhoogde zorgWanneer

Een leerling heeft recht op verhoogde zorg, wanneer de ouders de school een kopie van het attest van de leer-/ontwikkelingsstoornis bezorgen (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS ...). Indien er geen attest is moet er een aantoonbaar zorgtraject aangetoond kunnen worden.

Beleidsmaatregelen

Alle leerlingen van de school hebben recht op een brede basiszorg. Zo worden de leerlingen ondersteund om de lessen optimaal te volgen. Indien dit niet volstaat wordt er verhoogde zorg aangeboden.  In overleg met de leerling, de ouders, de klassenraad en de interne leerlingenbegeleiding worden de maatregelen van verhoogde zorg toegekend indien nodig. 

De maatregelen worden opgenomen in een individueel handelingsplan, dit is terug te vinden in het leerlingvolgsysteem.