Evaluatie‎ > ‎

02 Toetsen inhalenEvaluatie DW gemist?

Een leerling die een evaluatie DW mist door een gewettigde afwezigheid kan deze inhalen. De leraar oordeelt of de evaluatie wordt ingehaald.

Een gewettigde afwezigheid bij een groepswerk of overhoring valt niet in te halen.

Een leerling kan slechts één toets per lesuur inhalen. Toetsen worden enkel ingehaald op de voorziene tijdstippen (zie hieronder).

Tijdstip

Een inhaaltoets kan elke schooldag ingehaald worden van 15:40 tot 16:30 (achtste lesuur) m.u.v. woensdag.

Tijdens de evaluatievrije week voorafgaand aan de start van examens blijft het mogelijk om toetsen in te halen.

Opgelet:

Leerlingen met 'openstaande' inhaaltoetsen voorafgaan aan de start van de examens maken deze inhaaltoetsen bij tijdens de inhaalevaluaties na de examens!

Communicatie en registratie

De leraar-evaluator

  1. spreekt met de leerling een geschikt tijdstip af;
  2. registreert het tijdstip in de planning van inhaaltoetsen;
  3. bevestigt het afgesproken inhaalmoment aan de leerling en de ouder(s) via een PB dat geregistreerd wordt in het leerlingvolgsysteem.

Schoolreglement

In het schoolreglement worden de plichten en rechten van en voor de leerling inzake inhaaltoetsen op een rijtje gezet.

Planning

De leerling en ouder(s) kunnen hieronder de afgesproken evaluaties inkijken.

Problemen

Inden er zich problemen voordoen die niet tussen leerling en leraar opgelost worden, dan contacteert de leerling/ouder Veerle Ernots, directielid/coördinatie leerlingenbegeleiding.