Evaluatie‎ > ‎

01 Toetsen DWAfspreken van toetsen

Iedere vakleraar:

  • spreekt mondeling de toetsen af met de leerlingen;
  • registreert de toetsen in de digitale schoolagenda.

De tijd tussen het maken van de afspraak en afleggen van de toets is minimaal vijf werkdagen.

Aantal evaluaties

Het vakcijfer moet een representatief beeld geven van de studieresultaten van de leerling. Hoe meer metingen er gebeuren hoe representatiever. Aan de andere zijde gaat het evalueren ten koste van leertijd.

Per periode

De school stelt als eis dat een rapportcijfer voor ieder vak uit minstens vier evaluaties per periode bestaat. Naarmate een vak meer lesuren per week heeft, kunnen en moeten er meer evaluaties gebeuren.

Per dag

Iedere vakleraar beperkt het maximum aantal toetsen per lesdag:

  • tweede graad: 2 toetsen;
  • derde graad: 3 toetsen.

Gewicht van een toets

Het aantal te verdienen punten van een toets (evaluatie) staat in verhouding tot het aantal bestede lesuren. Per besteed lesuur wordt een gewicht van 10 punten toegekend aan de toets.

Voorbeeld: leerinhoud wordt over een reeks van 5 lesuren behandeld. Dan zal de toets over deze leerinhoud een gewicht van 50 punten hebben.

Met deze simpele regel krijgen toetsen een representatief gewicht in het vakrapportcijfer.

Feedback op dagelijks werk

Iedere vakleraar verbindt zich er toe een schriftelijke evaluatie (DW) binnen de tien werkdagen verbeterd terug te geven aan de leerlingen en in te voeren in Skore. De vakleraar zal dan hetzij klassikaal, hetzij op vraag van de leerling een foutenanalyse doen.

Ouders kunnen bijkomend vragen om inzage en/of uitleg bij de evaluatie.

Evaluatievrije week

Om de leerlingen niet te overbelasten en hun de gelegenheid te geven de examens zo goed mogelijk voor te bereiden, worden er geen evaluaties (toetsen, taken, ...) meer afgenomen in de de week voor de examens.

De evaluatievrije week van een klas zijn de vijf schooldagen voorafgaand aan de start van hun eerste examen.