Evaluatie‎ > ‎07 Examens‎ > ‎

05 Te laat op een examenTe laat toekomen

Te laat toekomen wordt niet geapprecieerd en is erg onrespectvol ten opzichte van de medeleerlingen. Het kan niet dat je de hal of klaslokaal moet betreden als alle medeleerlingen al aan hun examen begonnen zijn. Dit is erg storend. De laatkomers melden zich eerst aan het secretariaat en krijgen GEEN extra tijd.

Aantoonbaar gewettigd te laat

Wanneer een leerling 'gewettigd te laat komt', dan kan je extra tijd krijgen om je examen te maken.
Op een examenkopij wordt het startuur vermeld. Het verschil met het voorziene startuur is het tijdkrediet dat de leerling kan gebruiken om langer te werken dan het voorziene einduur. De leerling kan het examen afgeven op het voorziene tijdstip of kan gebruik maken van het tijdkrediet.

In geval van overmacht is er sprake van 'gewettigd te laat komen' (bv. te laat komen bij onverwachte hevige sneeuwval).