Evaluatie‎ > ‎07 Examens‎ > ‎

05 Te laat op een examenTe laat toekomen

De examens starten en eindigen op de voorziene schooluren (aparte zorgregeling). De laatkomers melden zich aan het secretariaat. Hierdoor verstoren ze de rust niet bij de aanvang van de examens.

Gewettigd te laat

Wanneer een leerling 'gewettigd te laat komt', dan kan je extra tijd krijgen om je examen te maken.
Op een examenkopij wordt het startuur vermeld. Het verschil met het voorziene startuur is het tijdkrediet dat de leerling kan gebruiken om langer te werken dan het voorziene einduur. De leerling kan het examen afgeven op het voorziene tijdstip of kan gebruik maken van het tijdkrediet.

In geval van overmacht is er sprake van 'gewettigd te laat komen' (bv. te laat komen bij onverwachte hevige sneeuwval).