Evaluatie‎ > ‎07 Examens‎ > ‎

06 Inhalen examensWie

Inhalen van examens kan enkel voor leerlingen die gewettigd afwezig zijn conform het schoolreglement.

Wanneer

Examens worden ingehaald op de dagen dat inhaalexamens zijn voorzien in de schoolplanning. Niet-ingehaalde examens, samen met de remediëring, worden afgelegd na de vakantie op de dagen voorzien in de schoolplanning.

Inhaalexamens

De planning wordt rechtstreeks via Smartschool naar de betrokken leerlingen en ouders gecommuniceerd door de verantwoordelijke van de leerlingenadministratie.

Langdurige afwezigheid

In geval van langdurige afwezigheid beslist de klassenraad of de gemiste examens al dan niet ingehaald moeten worden en hoe en wanneer ze ingehaald moeten worden.

Er worden maximaal examens ingehaald vóór de vakantie. De overige examens worden na de vakantie bijgemaakt. De klassenraad bepaalt welke en wanneer de niet afgelegde examens bijgemaakt worden na de vakantie.

In geval van overmacht kan de klassenraad afwijkingen op de twee bovenstaande regels toepassen.