Evaluatie‎ > ‎07 Examens‎ > ‎

04 ExamenregelsBetreden van het examenlokaal

De leerlingen betreden in stilte het gebouw, de toezichters waken hierover.

Voor het examenlokaal gelden volgende regels.

  • Jassen worden opgehangen in de gang aan de kapstokken.
  • Boekentassen worden voor- of achteraan in het lokaal of hal geplaatst.
  • Alleen bij volledige stilte worden de vragen uitgedeeld.
  • Gedurende het examen blijft de deur van het leslokaal open.

Gebruik van benodigdheden

De leerling mag enkel gebruik maken van die benodigdheden die op het examen vermeld staan, de toezichter waak hierover.

Examenkopij of kladpapier

  • Elk blad, net of klad, wordt onmiddellijk door de leerling voorzien van naam, klas en datum.
  • Kladpapier wordt uitgedeeld door de toezichthouder.
  • Zowel het gebruikte als het niet gebruikte kladpapier wordt afgegeven aan de toezichter.

Schrijfgerief

De leerling heeft enkel het nodige schrijfgerief en toegestane hulpmiddelen op de bank liggen. Pennenzakken blijven in de boekentas.

Voorkomen en houding

Leerlingen dienen, net zoals elke schooldag, verzorgd naar school te komen.

Pauze

Een (deel van een) examen duurt maximum twee lesuren. Een examen van vier lesuren wordt onderbroken door een pauze die gelijk valt met de gebruikelijke pauze van een lesdag. Het examen bestaat dan uit twee aparte delen.

Toiletbezoek

Bij toiletbezoek moet de leerling zijn examen inleveren. Hij kan dan niet meer aan het examen verder werken.

Einde examen

Voor de leerlingen in de klaslokalen eindigt het examen bij het belsignaal om 10:10 of 12:05. Dan geven leerlingen hun examenkopij af aan de toezichter.

Indien alle leerlingen van de klas hun examen vroeger klaar hebben, oordeelt de toezichthouder of de leerlingen in stilte mogen studeren tot 10:10 of 12:05 in het lokaal. In de hal geven de leerlingen hun examenkopij niet af vóór het belsignaal.

De leerlingen van de derde graad kunnen om 11:40 hun examenkopij afgeven, in absolute stilte het examenlokaal verlaten en naar huis gaan. Leerlingen die om 11:40 niet klaar zijn, geven hun examenkopij pas af om 12:05.

Niemand verlaat het examenlokaal zonder zijn examenkopij persoonlijk afgegeven te hebben aan een leraar met toezicht.

Het verlaten van het klaslokaal gebeurt in stilte. Het personeel doet hiervoor gangtoezicht.

Verlaten van de school na een examen

De leerlingen verlaten de school (na een schriftelijke of mondelinge proef) op een rustige manier via de gebruikelijke weg zoals bij een gewone lesdag en blijven niet rondhangen op de speelplaats of aan de fietsenstalling.