Evaluatie‎ > ‎07 Examens‎ > ‎

01 Examens in de schoolWaarom

Een examen is een schriftelijke en/of mondelinge momentopname van een groter geheel van leerstof gezien in een afgebakende periode.

Het traditionele examen is een nog veel gebruikte evaluatievorm in het hoger onderwijs dus volgt de school dit om haar leerlingen hier op voor te bereiden.

Wie

Examens zijn er voor alle leerlingen in de arbeidsmarktgerichte opleidingen en doorstroomopleidingen.

Examenvakken

Voorwaarden

Een algemene regel om voor ieder vak een examen af te nemen is niet opportuun. Het examen als evaluatievorm moet zijn nut hebben bij het beantwoorden van de deliberatievraag.

Voor iedere klas bestaat een oplijsting van de examenvakken met info over:

 • aard (schriftelijk - mondeling),
 • examenduur,
 • tijdstip van het examen.

Oplijsting examenvakken

Aandeel examen in jaarbeoordeling

Het aandeel dagelijks werk (DW) en examens (EX) in het jaartotaal is voor ieder vak hetzelfde: 50 % / 50 %.

Examenroosters

In principe wordt er 1 examen per dag gepland. Hiervan kan worden afgeweken o.a. examens op maandag, als de planning dit niet toelaat of als examens moeten worden ingehaald.

De examenroosters voor

 • periode EX1 - kerst
 • periode EX2 - juni

Zorgregeling december 2020

Voor de zorgleerlingen is er een aparte tijdregeling. De zorgleerlingen krijgen 20 minuten extra per 2 uur examen.

Tweede graad:

 • start examen deel 1: 08.10 uur;
 • einde examen deel 1: 10.10 uur;
 • start examen deel 2: 10.25 uur (examen wiskunde); 
 • einde examen deel 2: om 12.05 uur of om 12.25 uur (kies één van de twee momenten om de medeleerlingen niet te storen).

Derde graad:

 • start examen deel 1: 10.40 uur;
 • einde examen deel 1: om 12.20 uur of om 12.40 uur (kies één van de twee momenten om de medeleerlingen niet te storen);
 • indien de leerlingen vier uren examen wiskunde hebben, zijn de uren iets anders:
  • start examen deel 1: 08.10 uur;
  • einde examen deel 1: 10.10 uur;
  • start examen deel 2: 10.25 uur;
  • einde examen deel 2: om 12.05 uur of om 12.25 uur (kies één van de twee momenten om de medeleerlingen niet te storen).