Evaluatie‎ > ‎

04 FraudeHet schoolreglement bevat een hoofdstuk over evaluatie.

Vaststelling fraude bij evaluaties

Wanneer een leerling betrapt wordt op fraude kan de toezichter afhankelijk van de concrete situatie die hij/zij beoordeelt

 1. ofwel conform het schoolreglement de toets/examen beëindigen en nul geven.
 2. ofwel volgende maatregelen treffen:
  • de leerling vult zijn/haar kopij verder in in een groene kleur;
  • de toezichter noteert op de kopij dat de leerling gefraudeerd heeft;
  • het bezwarend materiaal wordt in beslag genomen en overhandigd aan de adjunct-directeur;
  • de toezichthouder registreert de fraude in het LVS;
  • de ouders worden de dag zelf door de examinator op de hoogte gebracht van de fraude;
  • de frauderende leerling wordt enkel beoordeeld voor de antwoorden ingevuld met groene kleur.

De klassenraad beslist in alle gevallen van fraude of en in welke mate het cijfer in rekening wordt gebracht. Het oneerlijk handelen van de leerling wordt gesanctioneerd conform het orde- en tuchtreglement.

Preventie toets- en examenfraude

Preventieve maatregelen:

 • In het (examen)lokaal heerst absolute stilte en rust.
 • Niet toegestane hulpmiddelen blijven in de boekentas. De toezichter controleert. Vastgesteld bezit staat gelijk aan fraude.
 • Het openstaan van een niet-toegestane applicatie op de tablet-pc/e-device staat gelijk aan fraude.
 • De (examen)kopij vermeldt alle toegestane hulpmiddelen.
  Wat er niet op staat, mag niet gebruikt worden.
 • In het geval dat er boeken (bv. atlassen) gebruikt worden; moeten deze eerst opgehaald worden en dan willekeurig herverdeeld worden onder de leerlingen zodat niemand zijn eigen (boek)en in gebruik heeft. Uiteraard worden boeken gecontroleerd op hun inhoud door de toezichthouder(s).

Toetsen/examens worden enkel uitgedeeld, indien de leerling alle afspraken nageleefd heeft.