Evaluatie‎ > ‎

06 Berekening vak- en jaartotaalLes/evaluatieperiodes in een schooljaar

Het schooljaar is opgedeeld in twee lesperiodes. Een lesperiode is tegelijk ook een evaluatieperiode die wordt afgesloten met een cijferrapport.

Een evaluatieperiode krijgt haar gewicht in de berekening van het jaartotaal (= P1 + P2) naargelang de duur: kortere periodes met minder lesweken wegen minder door in de jaarberekening.

In 6TSO worden de stageweken in de betreffende periode afgetrokken om het gewicht van de periode in het jaartotaal te bepalen.

Gewicht per evaluatie

Net zoals het gewicht van een periode moet een toets het gewicht krijgen van de tijd die eraan besteed is. Als vuistregel krijgt een toets het gewicht van 10 punten per besteed lesuur. Daarbinnen zal de vakleraar de vragen en hun onderling gewicht toekennen in functie van de lestijd di er werd aan besteed.

Voorbeeld: drie lesuren zijn besteed aan een lesonderwerp. De toets heeft een gewicht van 30 punten in de evaluatieperiode.

Lessentabellen

Een lessentabel geeft weer hoeveel uur per week een vak onderwezen worden. De lessentabellen van van iedere klas zijn terug te vinden in het studieaanbod op de schoolwebsite.

Evaluatie

Volgende evaluatieschema's zijn beschikbaar:

Deze geven zicht op:

  • het gewicht van een lesperiode;
  • de verhouding tussen dagelijks werk (DW) en examen (EX);
  • de verhouding tussen stageperiodes.